Katolsk fredspris til SARS-oppdager og Moder Teresas søstre

New York (KI/KAP) - Carlo Urbani, den italienske legen som oppdaget SARS-viruset, er posthumt blitt tildelt den katolske "Servitor Pacis"-prisen. Prisen ble delt mellom ham og Moder Teresas søstre i Bagdad. Prisen utdeles av den katolske "Path to Peace Foundation", en uavhengig katolsk stiftelse.

Det vatikanske nyhetsbyrået "Fides" opplyser at tildelingen ble bekjentgjort i forbindelse med et symposium i New York i anledning 40-årsdagen for den salige Pave Johannes XXIIIs store fredsencyklika "Pacem in Terris".

Moder Teresas "Barmhjertighetens misjonærer" ble æåret for sitt arbeid for barn i den irakiske hovedstad. Dr. Carlo Urbani, far til tre barn, var den som isolerte SARS-epidemien i Hanoi og slo internasjonal alarm. Han ble selv smittet av sykdommen, og døde den 29. mars i en alder av 46 år. Urbani var medlem av den italienske avdeling av "Leger uten grenser", og var med i delegasjon fra den organisasjonen som kom til Oslo i 1999 for å motta Nobels Fredspris.

"Servitor Pacis"-prisen utdeles hvert år i samarbeid med Pavestolens FN-delegasjon i New York. Av tidligere prismottakere kan nevnes Kong Baudouin I av Belgia (posthumt), Øst-Timors president Kay Rala Xanana Gusmão, FNs generalsekretærer Boutros-Boutros Ghali og Kofi Annan, Filippinenes tidligere president Corazon C. Aquino, og Polens tidligere president Lech Walesa.

KI/KAP/Fides
9. oktober 2003

av Webmaster publisert 09.10.2003, sist endret 09.10.2003 - 23:35