Et verv mindre for erkebiskop Marchisano

Vatikanet - KI (KAP) - Ommøbleringen i den romerske kurien fortsetter. Paven innvilget mandag den 13. oktober avskjedssøknaden fra presidenten for Den pavelige kommisjon for bevaringen av den kunstneriske og historiske arv (Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa), kardinal-elekt Francesco Marchisano. Marchisano er erkeprest av Peterskirken, president for St. Peters byggearbeider og generalvikar i Vatikanstaten i tillegg til president for Den hellige Stols stående kommisjon for vern av historiske og kunstneriske monumenter (Commissione Permanente per la Tutela dei Monumenti Storici ed Artistici della Sante Sede), og tirsdag den 21. oktober vil han kreeres til kardinal av pave Johannes Paul II. Embetet som erkeprest i Peterskirken er etter tradisjonen forbundet med en kardinalhatt. Han har vært president for Den pavelige kommisjon for bevaringen av den kunstneriske og historiske arv, og dermed Vatikanets «kulturminister», siden 1994.

Til ny president for kommisjonen utnevnte pave Johannes Paul II mandag den 13. oktober den 59-årige presten Mauro Piacenza, som samtidig ble utnevnt til biskop. Piacenza har til nå vært visesekretær for Kleruskongregasjonen i Vatikanet.

Kathpress 13. oktober 2003 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
13. oktober 2003

av Webmaster publisert 13.10.2003, sist endret 13.10.2003 - 15:04