Ny biskop av Aberdeen

Vatikanet - KI (VIS) - Pave Johannes Paul II utnevnte mandag den 13. oktober 2003 kannik Peter Antony Moran (68) til ny biskop av Aberdeen i Nord-Skottland. Han ble født den 13. april 1935 i Glasgow i Skottland og fullførte sin skolegang på jesuittkollegiet St. Aloysius i samme by. Deretter studerte han til prest ved det skotske kollegiet i Roma (Pontificio Collegio Scozzese) og fullførte studiene ved det pavelige universitetet Gregoriana, hvor han tok lisensiatgrader i filosofi og teologi.

Han ble presteviet den 19. mars 1959, 24 år gammel, for erkebispedømmet Glasgow. Han fortsatte studiene ved universitetet i Glasgow og tok graden M.A. (Master of Arts) i klassisk litteratur. I mer enn tyve år var han professor ved gutteseminaret Blairs College ved Aberdeen. Da seminaret ble stengt i 1986, ble han inkardinert i bispedømmet Aberdeen, og han har gjort prestetjeneste i flere sogn i bispedømmet.

Han har vært havnekapellan og kannik i katedralens kapittel, medlem av bispedømmets konsultorkollegium og av utvalgene for finans og utdanning. Da byens forrige biskop, den et år eldre Mario Conti i februar 2002 ble utnevnt av paven til erkebiskop av Glasgow, ble Moran valgt til bispedømmets administrator for den tiden bispesetet var vakant.

Bispedømmet Aberdeen har også en norsk tilnytning, idet det omfatter de gamle norske områdene Shetland og Orknøyene, som i sin tid lå under erkebispedømmet Nidaros. Da det i sommer var en økumenisk feiring i Nidarosdomen av 850-årsjubileet for opprettelsen av erkebispedømmet, deltok bispedømmeadministrator Peter Antony Moran som katolsk representant fra dette området.

Vatican Information Service 13. oktober 2003 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
13. oktober 2003

av Webmaster publisert 13.10.2003, sist endret 13.10.2003 - 16:09