Historisk händelse när påvlig legat besöker Sverige

För första gången sedan 1248 besöker en påvlig legat Sverige. Det sker när kardinal Cormac Murphy O'Connor söndagen den 12 oktober medverkar vid det katolska stiftets 50-årsfirande.

Det är en historisk händelse när kardinal Cormac Murphy O'Connor den 11oktober landar i Sverige. Det är första gången sedan Innocentius IV skickade kardinal William av Sabina till Skänningemöte 1248, som en påve skickar en medlem av kardinalskollegiet till kyrkan i Sverige för att officiellt representera honom själv. Påven Johannes Paulus II skickar kardinal Cormac Murphy-O'Connor, ärkebiskop av Westminster, som påvlig legat med anledning av Stockholms katolska stifts 50-årsjubileum.

I utnämningsbrevet skriver påven "Vi har underrättats om det högtidliga firandet av denna händelse och känner glädje och tröst då vi förenar oss med herdarna och de troende som lever där Vi uttrycker Vår välvilja mod dem och Vår andliga omsorg om dem. Därför har vi med glädje tagit emot en anhållan om en påvlig legat från Vår vördnadsvärde broder Anders Arborelius ocd, biskop av Stockholm. Han har bett Oss att sända en medlem av kardinalskollegiet till firandet för att representera Vår person."

Sverige har vid ett antal tillfällen gästats officiellt av kardinaler, nu senast i samband med Birgittajubiléet i Vadstena i juni, då kardinal Walter Kasper var här. Han representerade då påvliga rådet för kristen enhet, men inte påven personligen.

Kardinal Murphy-O'Connor är huvudcelebrant och predikar när jubiléet, i närvaro av HMK Carl XVI Gustaf, firas med en pontifikalmässa i Stockholms katolska domkyrka den 12 oktober.

Kardinal Murphy-O'Connor är katolska kyrkans högsta andlige ledare i Storbritannien. Han utnämndes till ärkebiskop av Westminster i februari 2000 och blev kardinal ett år senare. I den påvliga kurian är han bland annat medlem i de påvliga råden för kristen enhet, familjerådet och kulturrådet. Han sitter även med i det kardinalsråd som handhar organisatoriska och ekonomiska problem.

Cormac Murphy-O'Connor har engagerat sig djupt i kyrkans hantering av pedofilbrott. Han bad själv i november 2002 offentligt om förlåtelse för att han under sin tid som biskop av Arundel och Brighton, omplacerade en pedofilanklagad präst i stället för att vidta diciplinära åtgärder. Prästen ifråga dömdes 1997 till fem års fängelse för sexuella övergrepp på barn.

I en intervju med The Daily Telegraph i januari i år sa Murphy-O'Connor:

"Jag är helt övertygad om att katolska kyrkan kommer gå stärkt ur den här krisen och skandalen. Vi kommer i större utsträckning bli en lyssnande kyrka som tar människor på allvar, särskilt dem som fallit offer för olika övergrepp". Stockholm utnämndes till självständigt katolskt stift av påven Pius XII i juli 1953. Då fanns 20 000 katoliker i stiftet, idag finns ca 100 000 katoliker i landet. Katolska kyrkan är troligen den mest mångkulturella av alla organisationer som finns i Sverige. Kyrkan bedriver ett omfattande arbete med ungdomar, flyktingar och olika socialt utsatta grupper i och utanför vårt land, via församlingarna, missionerna och den katolska biståndsorganisationen Caritas Sverige.

SVE 7. oktober 2003
7. oktober 2003

av Webmaster publisert 15.10.2003, sist endret 15.10.2003 - 21:09