Jubileumsfirande i fullsatt domkyrka

Det var både påvlig och kunglig glans över jubileumsdagen när Stockholms katolska stift på söndagen firade sitt 50-årsjubileum. En fullsatt Domkyrka i Stockholm tog emot Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf och den påvlige legaten, kardinalen och ärkebiskopen av Westminster Cormac Murphy O'Connor vid en högtidlig pontifikalmässa.

Bland de närvarande märktes flera ekumeniska gäster däribland ärkebiskop emeritus Bertil Werkström, ärkebiskop emeritus Gunnar Weman och biskop Martin Lind. Där fanns den syrisk-ortodoxe ärkebiskopen Dioscoros Benyamin Atas och Birgittasystrarnas generalabbedissa moder Tekla Famiglietti med flera.

Det katolska stiftet upprättades 1953 och hade dessförinnan varit ett så kallat apostoliskt vikariat. Katolska kyrkan i Sverige har vuxit snabbt under de senaste decennierna. Idag räknar vi antalet katoliker till cirka 145 000. I Stockholms katolska stift som omfattar hela landet finns minst 100 nationaliteter representerade. Oavsett härkomst har alla som är fast bosatta i Sverige sin hemvist i någon av landets 41 församlingar.

Under jubileumsåret, som inleddes i januari i år, har den katolska domkyrkan i Stockholm stått i centrum. Katoliker från hela landet har vallfärdat till Domkyrkan för att fira mässa tillsammans med biskop Anders Arborelius. Seminarier och konferenser har arrangerats på olika teman för att markera den katolska närvaron i dagens Sverige. Jubileumsåret avslutas med en mässa i Vasakyrkan i Göteborg den 28 december.

Det var en historisk händelse när kardinal Cormac Murphy O'Connor kom till Sverige. Det var nämligen första gången sedan Innocentius IV skickade kardinal William av Sabina till Skänningemöte 1248, som en påve skickar en medlem av kardinalskollegiet till kyrkan i Sverige för att officiellt representera honom själv.

Kardinal Murphy O'Connor är katolska kyrkans högsta andlige ledare i Storbritannien. Han utnämndes till ärkebiskop av Westminster i februari 2000 och blev kardinal ett år senare. I den påvliga kurian är han bland annat medlem i de påvliga råden för kristen enhet, familjerådet och kulturrådet. Han sitter även med i det kardinalsråd som handhar organisatoriska och ekonomiska problem.

SVE 12. oktober 2003
12. oktober 2003

av Webmaster publisert 15.10.2003, sist endret 15.10.2003 - 21:11