De sveitsiske katolske biskoper lykkønsker Johannes Paul II

Bern (KI/KAP) - Pave Johannes Paul IIs 25-årige embedstid har vært «en Guds velsignelse for hele verden», skriver den sveitsiske katolske bispekonferanse i sitt budskap til Pavens sølvjubileum. Hans ganske virke har vært preget av de ord han formulerte i begynnelsen av sitt pontifikat: «Være ikke redde! Åpne, ja riv dørene opp for Kristus! Åpne for hans frelsende kraft statenes grenser, de økonomiske og politiske systemer, kulturens, sivilisasjonens og fremskrittets vide områder! Frykt ikke! Kristus kjenner hva menneskets hjerte gjemmer på.»

Et annet kjennemerke med Pave Johannes Paul IIs pontifikat er ifølge de sveitsiske biskopene den gjensidige kjærlighet og respekt mellom ham og ungdommen. Dette uttrykker Paven både under sine reiser og helt spesielt ved verdensungdomsdagene.

Paven er overbevist om at samfunnet, som gjennomgår stadige forandringer, har behov for «etiske orienteringspunkter». Som en forsvarer av de fattige, familien og livet selv minner Paven stadig på at det er viktig at Kirken engasjerer seg samfunnsmessig, politisk, kulturelt og sosialt.

Til slutt påpeker de Pavens mot når han bekjenner de feil og urettferdigheter som er blitt begått i Kirkens navn, og ber om tilgivelse. Andre tyngdepunkter for hans virke ser biskopene i hans engasjement for økumenikken og for religionsfriheten.

KI/KAP (Kathpress 14. oktober 2003)
14. oktober 2003

av Webmaster publisert 15.10.2003, sist endret 15.10.2003 - 21:32