Paven uttrykte takknemlighet for hilsener til pontifikatsjubileet

Pave Johannes Paul II uttrykte onsdag den 15. oktober en stor takk for de mange gratulasjoner fra hele verden i forbindelse med hans 25 års pontifikatsjubileum.

Mer enn 16.000 pilegrimer, inkludert 15.000 polakker, møtte opp på Pavens ukentlige onsdagsaudiens på Petersplassen. Svært mange har kommet til Roma for å delta i torsdagens feiring, jubileet for pavevalget den 16. oktober 1978. Feiringen kuliminerer i saligkåringen av Moder Teresa på søndag.

Ved slutten av audiensen talte Paven til pilegrimene på polsk og uttrykte sin dype takknemlighet "fra hjertet" for den hjelp og støtte han har mottatt de siste 25 år og for alles bønner og gode vilje.

"Jeg føler dyp glede over å ha kunnet regne med deres åndelige støtte", sa Paven, som virket å være i bedre form enn på mange dager. "Bring mine hilsener også til deres familier", fortsatte han.

Ved audiensens begynnelse var Pavens stemme svak. Men pilegrimenes sang og de ulike nasjonale gruppers applaus, syntes å gi ham et løft. Mot slutten av audiensen var hans stemme sterkere og klarere.

Før han tok farvel med folkemassen, inviterte ham dem, på italiensk, til å delta på Messen torsdag kl. 18.00 på Petersplassen for å "prise Gud og gi Ham takk for denne gledelige begivenhet."

Paven dedikerte generalaudiensen til en kommentar rundt vesperens struktur og mening - Kirkens aftenbønn som har sine røtter helt tilbake til det fjerde århundre.

På grunn av Pavens vanskeligheter med å uttale teksten i manuskriptet, hoppet han over enkelte avsnitt, noe han også har gjort ved andre anledninger den siste tiden.

Han minnet folkemengden på at vesperen avsluttes med en bønn om Guds tilgivelse og for forsoning mellom mennesker, fordi "solen ikke må gå ned over vår vrede". Denne dagens siste liturgiske bønn "uttrykker at vi legger våre liv i vår Fars hender, i tillit til at hans velsignelser aldri vil tas fra oss."

ZEN - Zenit
16. oktober 2003

av Webmaster publisert 16.10.2003, sist endret 16.10.2003 - 12:33