Norsk representasjon ved St. Josephsøstrene av Chambéry sitt generalkapittel i Roma

Fra 5.- 26. oktober avholder St. Josephsøstrene av Chambéry sitt generalkapittel i Roma.

Kapitlet består av tre delegater fra hver av søstrenes seksten provinser, samt generalledelsen og "support staff", der blant annet norske sr. Benedicte Strøm er ansvarlig for søstrenes internasjonale hjemmeside under generalkapitlet.

Foruten sr. Benedicte i "Support Staff", er den norske provins formelt representert ved provinsforstanderinne sr. Marit Brinkmann, sr. Beate Grevenkamp og sr. Marie-Kristin Riosianu.

Det er første gang i historien at alle St. Josephsøstre blir innbudt til å være delaktige på en slik måte. Responsen og oppmøtet er derfor stort.

Onsdag den 15. oktober var søstrene i paveaudiens, og søndag velges ny generalpriorinne. På St. Josephsøstrenes internasjonale hjemmesider legges det daglig ut nyheter fra generalkapitlet på flere språk, også på norsk!

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
16. november 2003

av Webmaster publisert 16.10.2003, sist endret 16.10.2003 - 17:09