Den økumeniske patriark av Konstantinopel gratulerer Paven

Istanbul (KI/KAP) - Den økumeniske patriark Batholomaios I av Konstantinopel har hedret Paven Johannes Paul II for hans virke for fred og stabilitet i verden. Han ber for Pavens helse, og for hans tjeneste i kristenhetens tjeneste.

KI/KAP (Kathpress 16. oktober 2003)
17. november 2003

av Webmaster publisert 17.10.2003, sist endret 17.10.2003 - 10:15