Paven betrodde sitt pontifikat til Gud under jubileumsmessen torsdag

I en Messe feiret på akkurat samme tidspunkt som da han ble valgt til Pave for 25 år siden, la Johannes Paul II sitt liv i Guds hender og ba om troende over hele verdens hjelp.

Den Hellige Far sang med på noen av sangene og feiret selv Messen på en svært tettpakket Petersplass.

Under homilien tenkte Paven tilbake på den gang kardinalkollegiet valgte ham som Peters 263. etterfølger, i en alder av 58 år.

Da nyheten om pavevalget i 1978 ble sluppet, kimte det i kirkeklokker over hele hans hjemland Polen.

"Menneskelig sett - hvordan kunne jeg la være å skjelve?" "Hvordan kunne jeg la være å kjenne tyngden av et slikt stort ansvar?"

"Det var nødvendig å finne tilflukt i Den Guddommelige Miskunn, slik at jeg da jeg fikk spørsmålet om jeg aksepterte embedet tillitsfullt kunne svare: 'I lydighet til troen, foran Kristus min Herre, i overgivelse til Kristi Mor og Kirkens Mor, vel vitende om de store vanskeligheter, aksepterer jeg.'"

Paven leste selv introduksjonen og konklusjonen av homilien, mens erkebiskop Leonardo Sandri, avdelingsleder for Statssekretariatets Første Seksjon, leste resten.

Avslutningen av Pavens budskap ble en peronlig og følelsesladet bønn. Tilstede var offisielle delegasjoner fra mange land. Polen var representert ved president Aleksander Kwasniewski og ved tidligere president Lech Walesa. Columba Bush, George W. Bushs svigerinne, var en av 25 utsendinger fra USA.

Den Hellige Far sa: "Til Deg, Herre Jesus Kristus, Kirkens eneste Prest, ofrer jeg fruktene av mine 25 år i tjeneste for de menneskene du har betrodd meg."

"Tilgi feil og mangfoldiggjør det gode: Alt er Ditt verk, Og Du alene er verdig all ære", sa han. "I full tillit til Din miskunn, legger jeg i dag igjen frem for Deg de som Du for mange år siden betrodde min pastorale omsorg."

"Bevar dem i kjærlighet, samle dem i Din hjord, bær de svake på Dine skuldre, våk over de sterke," la Paven til. "Vær deres Prest, slik at de ikke går seg vill. Vern om Din elskede Kirke i Roma og Kirkene i hele verden. Kom med Ditt lys og Din Hellige Ånds Kraft til dem du har satt som hyrder for Din hjord. Måtte de utrettelig utrette sitt oppdrag som veiledere, lærere og sitt helliggjørende virke mens vi venter på Din gjemkomst i herlighet."

"Jeg betror på nytt, på Marias, vår Elskede Mors forbønn, meg selv, min fortid og fremtid: Måtte alt skje etter Din vilje, Yppersteprest. Bli alltid hos oss, og før oss trygt til Vår Fars boliger."

Ved Messens begynnelse sa kardinal Joseph Ratzinger, prefekt for Vatikanets Kongregasjon for Troslæren, noen få ord rundt sine minner fra valget av Karol Wojtyla som Pave.

"I hans liv er ikke ordet `kors' bare et ord. Han har tatt opp sitt kors og har latt seg prege av det både på kropp og sjel," sa kardinalen.

Ved Messens slutt tok Den Hellige Far igjen ordet for å takke "alle dem, over hele verden, som gir daglig støtte til min apostoliske tjeneste gjennom bønn og gjennom deres lidelsers offer."

"Takk for den hengivenheten dere har vist Peters etterfølger", avsluttet han på engelsk.

Zenit/KI (k:d)
17. oktober 2003

av Webmaster publisert 17.10.2003, sist endret 17.10.2003 - 11:17