Katolske radio- og TV-stasjoner bombet

 Les også:

London (KI/ICN) - SIGNIS (også kjent som the World Catholic Association for Communication) har sendt et solidatitetsbudskap til de ansatte ved Radio PIO XII i byen Oruro,og Kanal 13, som begge har hatt bombeangrep mot senderanleggene sine.

I uttalelsen heter det blant annet: "Vi støtter dem og alle de bolivianske kommunikatorer som er blitt utsatt for trusler og vold mens de har dekket den pågående konflikten. Vi oppforder dem til å fortsette sin innsats å bygge opp en kultur preget av fred, rettferdighet og respekt for menneskets rettigheter. Vi oppfordrer de bolivianske myndigheter til å garantere deres frihet og integritet."

"Vi krever respekt for menneskelivet, - 'en gave som har den levende Gud som sitt opphav', som biskop Jesús Juárez av El Alto og hans prester har sagt."

KI (Independent Catholic News 17. oktober 2003)
18. oktober 2003

av Webmaster publisert 18.10.2003, sist endret 18.10.2003 - 00:16