Jubileumsymposium over; paven motsier spekulasjoner om avgang

 Les også:

Vatikanet (KI/KAP) - Johannes Paul II har oppfordret kardinalskollegiet til å bevare enheten seg imellom og med paveembedet, og samtidig sendt et skudd for baugen for alle rykter om at han overveier å trekke seg tilbake. Det skjedde lørdag middag, da Paven talte til kardinalene ved avslutningen av det fire dager lange festsymposiet i anledning hans et kvart århundre lange pontifikat. I lærespørsmål må det herske full oveerensstemmelse, sa Paven i sin avslutningstale. Samtidig bad ham om kardinalenes forbønn om at han skulle fortsette sin tjeneste for Kirken "så lenge Gud vil".

Endringene i verden det siste kvartårhundret krever en modig innsats for det kristne budskap, understreket Paven i sitt budskap, som delvis ble fremført av Paven selv, og delvis av erkebiskop Leonardo Sandri.

Før Johannes Paul talte, hadde kardinalkollegiets dekanus, kardinal Joseph Ratzinger, takket ham for hans tjeneste for Kirken og betegnet ham som "en stor ambassadør for fred". I en verden der Kirken ofte går mot strømmen, leder Paven Kirken med en troens glede, og forkynner det kristne budskap med kraft og mot. Ratzinger fremghevet at Pave Johannes Paul hadde forkynt dette budskap i en tid med mange spenninger i verden: Mellom fattig og rik, mellom folk og kulturer, i en verden der man ser stadig klarere menneskets mulighet til og fare for å ødelegge seg selv og hele menneskeheten.

Ratzinger takke på kardinalenes vegne Paven for at han utrettelig har målbåret budskapet om kjærlighet, tilgivelse og fred i verden. "Utrettelig, i tide og i utide" har Johannes Paul II krevd respekt for menneskets verdighet, forsvart livets ukrenkelige hellighet, og krevd rettferd og fred. Han har hatt omsorg for de lidende og syke, engasjert seg for en rettverdig fordeling av verdens goder, og i særlig grad begeistret ungdommen.

Samtidig har han benyttet alle de midler som står ham til rådighet for å fremme de kristnes enhet, sa Ratzinger. Paven har også kommet de ikke-kristne religioner i møte. "Slik er du blitt en stor fredens ambassadør for hele menneskeheten, hinsides alle barrierer og sperrer", sa kardinalen.

KI/KAP (KathPress/Katolsk Informasjonstjeneste)
18. oktober 2003

av Webmaster publisert 18.10.2003, sist endret 18.10.2003 - 17:20