Granskningen av pater Kaiser-dødsfallet utsatt

 Les også:

Fader John A. Kaiser, M.H.M.

London (KI/ICN) - Den offentlige undersøkelsen om omstendighetene rundt pater John Anthony Kaisers død, er blitt avbrutt og vil ikke gjenopptas før i slutten av november. Utsettelsen ble bestemt etter at det fremkom en rapport om korrupsjon i det kenyanske rettssystem som så ut til å belaste den rettsmagistraten som ledet Kayser-undersøkelsen. Naivasha Resident Magistrate Justin Kaburu var blant 82 som ble beskyldt i den såkalte Ringera-rapporten om korrupsjon og grove overtramp i rettsvesenet.

Rapporten ble offentliggjort den 2. oktober. Rapporten har allerede ført til at 23 høyesterettsdommere og 11 appellrettsdommere er blitt suspendert.

Erkebiskop Nicodemus Kirima av Nyeri har rost suspensjonene, og at det også er satt i gang to tribunaler som vil granske hva de anklagede dommerne har å anføre til sitt forsvar. "Dette er et godt tegn fra regjeringen. Dersom noen har gjort urett mot kenyanerne, da må de ta konsekvensene for sine synder", sa han i en tale på 100-årsdagen for opprettelsen av det kirkedistriketet som i dag er erkebispedømmet Nyeri.

Fader Kaiser var en amerikansk katolsk prest fra misjonskongregasjonen Mill Hill fathers. Han var gjentatte ganger var kommet i klammerier med det tidligere kenyanske regime. I augusat 2000 ble han funnet død i veikanten nær byen Navaisha, med en kule i hodet. Etter en offentlig granskning ble dødsfallet kjent som selvmord, men den katolske kirke har hele tiden vært skeptisk til denne forklaringen og krevd en ny granskning.

Granskningen kom i gang i august, og selv om den har gått langsomt, er det sterkere og sterkere indikasjoner på at personer i det politiske system hadde noe å gjøre med prestens død.

KI (Independent Catholic News 22. oktober 2003)
22. oktober 2003

av Webmaster publisert 22.10.2003, sist endret 22.10.2003 - 16:30