Erkebiskopen av Granada ønsker saligkåring av dronning Isabela

Dronning Isabela den Katolske

Madrid (KI/eclesiales.org) - Erkebiskopen av Granada i Spania, msgr. Javier Martínez Fernández, har uttrykt sin sterke støtte til ønsket om en granskning med tanke på en saligkåring av dronning Isabela. Erkebiskopen sa den 22. oktober til nyhetsbyrået Odisur at han hver dag ba for dronningens helligkåring.

En slik granskning er allerede igangsatt, men det går smått. Saligkåringsprosjektet er nokså omstridt. Allerede i 1958 ble det igangsatt forundersøkelser, og det er erkebispedømmet Valladolid som har ansvaret for granskningen.

KI (eclesiales.org 22. oktober 2003)
22. oktober 2003

av Webmaster publisert 22.10.2003, sist endret 22.10.2003 - 18:31