Den franske katolske biskopekonferanse mot skaut-forbud

Erkebiskop Jean-Pierre Ricard av Bordeaux
 Les også:

Paris (KI/KAP) - Formannen for Den franske bispekonferanse, erkebiskop Jean-Pierre Ricard av Bordeaux, har gått imot planene om å forby med lov at kvinnelige muslimske skoleelever og studenter får tildekke sitt hode med skaut. En slik bestemmelse, som forøvrig vil rette seg rent alment mot bruk av religiøse symboler, kunne skape betydelige problemer, sa Ricard under en høring foran enquete-kommisjonen om den franske stats verdensanskuelige nøytralitet ("Laïcité").

Erkebiskopen påpekte at også på mange katolske skoler er det kvinner som bærer "skaut" av religiøse grunner, nemlig katolske ordenssøstre. Skal de i så fall unntas? Men erkebiskopen understreket klart at en slikt lovforbud ville ramme katolikkene mildere enn det ville gå ut over muslimer og jøder.

KI/KAP (KathPress/Katolsk Informasjonstjeneste)
24. oktober 2003

av Webmaster publisert 24.10.2003, sist endret 24.10.2003 - 22:55