Den katolske kirke er ikke priviligert, men fri, sier biskop i Sibir

München-Moskva (KI/KAP) - Den katolske kirke i Russland er ifølge biskop Josif Werth ikke privilgert, men fri. Biskop Wirth er biskop for den vestlige halvparten av Sibir, og har sitt bispesete i Novosibirsk.

I et intervju viste Werth til flere positive utviklingstrekk i hans bispedømme, som i areal er ett av verdens største. Han regnet med at ca 500.000 av innbyggerne hadde katolske røtter. Hvert år begynner det inntil 28 nye seminarister på prestestudiet. Det er en høyere andel enn i Polen, dersom man sammenligner med katolikktallet.

Bispedømmet har bare 48 prester, og av dem er kun fem russiske statsborgere. Det nødvendige antall prester er i alle fall hundre, sa biskop Werth. Statsborgerskapet er viktig, for i det siste er en rekke utenlandske prester blitt utvist. Bak dette problemet formodes det at det russisk-ortodokse Moskva-patriarkatet spiller en viss rolle.

Bispedømmet i Vest-Sibir har nå 24 katolske sentre med kirker, faste gudstjenester og levende menighetsliv. De fleste er i de større byene. I tillegg er det 40 stasjoner som besøket en eller to ganger i måneden av en prest.

KI/KAP (KathPress/Katolsk Informasjonstjeneste)
25. oktober 2003

av Webmaster publisert 25.10.2003, sist endret 25.10.2003 - 15:50