Paven og Vatikanet engasjerer seg også i den store italienske krusifiks-striden

 Les også:

Vatikanet/Roma (KI/KAP/Sala Stampa/AFP) - Nå har også Pave Johannes Paul II indirekte tatt til orde i den italienske (og forsåvidt også den spanske) diskusjonen om skolekors. Korset har den høyeste symbolkraft for Kirken, samfunnet og for mennesker til alle tider, understreket Paven under sin ukentlige generalaudiens den 29. oktober. Under mottagelsen i Vatikanets audienshall sa han i sin hilsen til de italienskspråklige besøkende: "Jeg formaner dere alle til å være byggere av en kjærlighetens sivilisasjon som Kristi Kors er et talende symbol på". Korset er "kilden til lys, styrke og håp for menneskene til alle tider".

Dagen før hadde Vatikan-avisen L'Osservatore Romano betegnet rettsforodningen om å fjerne krusifiksene fra en skole i det midtre Italia for "absurd og krenkende". Avisen skrev at "man kan ta mangt og meget fra oss kristne. Men korset som tegnet på frelse tar ingen fra oss."

På forsiden siterte avisen Pave Johannes Paul IIs ord "Vi tillater ikke at noen fjerner korset fra offentligheten!" Sitatet er fra en tale Paven holdt under sitt tredje Østerrike-besøk i 1998. Talen tok utgangspunkt i salige søster Maria Restituta Kafka, som ble henrettet av nazistene blant annet fordi hun hadde motsatt seg å fjerne korsene fra sykehusrommene der hun stelte syke. Rettsbeslutningen fra domstolen i L'Aquila som gikk i den konverterte muslimen Adel Smiths favør, hadde utløst en "praktisk talt samstemt kritikk", skrev L'Osservatore den 28. oktober. Avisen viste til Italias president Carlo Azeglio Ciampi, som hadde uttalt: "Etter min vurdering er korsene i skolene en erkjennelse av et bestemt religiøst credo, og på samme tid et symbol på de verdier som danner grunnlaget for vår identitet."

Etter rettskjennelsen har den aktuelle skolen i Ofena ti dager på seg til å etterkomme pålegget, eller til å anke. Dommer Montanaro har ifølge italiensk presse mottatt flere anonyme drapstrusler, og får derfor politibeskyttelse.

I den populære RAI-sendinen "Porta a Porta" distanserte Mohammen Nour Rachan, en representant for det offisielle Islam i Italia, seg fra Smith. Da Smith prøvde å belegge en påstand om at Paven står for anti-islamske holdninger med et sitat fra Pavens bok "Over håpets terskel", ble han fratatt ordet av programlederen, Bruno Vespa. Europa-minister Rocco Buttiglione minnet om at mer enn 50 prosent av alle innvandrere i Italia var kristne, fremfor alt fra Filippinene, Latinamerikas og Øst-Europa. Buttiglione tilkjennegav at også den italienske regjering aktet å be om en rettslig overprøving av kjennelsen fra L'Aquila. "Corriere della Sera"-journalisten Magdi Allam - som selv er av muslimsk bakgrunn - hevdet at det blant de muslimske innvandrere i Italia i høyden var fem prosent som tar del i fredagsbønnen. Alle fjernsynsdebattantene var enige i fremstøt av den typen Adel Smith hadde foretatt, setter i fare integrasjonsbestrebelsene av innvandrerne fra islamske land.

Andre medier har trukket frem et for katolikkene litt pinlig apropos: Det ser ut til at ryddegjengen etter det store katolske ungdomsstevnet i Tor Vergata utenfor Roma i 2000 ikke helt visste hva de skulle gjøre med det seks meter høye bronsekorset som var satt opp i anledning Verdensungdomsdagen. Paven feiret messe der foran en mengde på over to millioner ungdommer fra hele verden. Nå er korset nemlig blitt oppdaget på en søppelfylling ved Roma. Korset veier over to tonn, og ble laget av den italienske kunstneren Stefano Pirotti.

KI (Kathpress, Sala Stampa, AFP 29. oktober 2003)
29. oktober 2003

av Webmaster publisert 29.10.2003, sist endret 29.10.2003 - 20:13