Fransiskanerleder advarer at Kirken kan forsvinne fra Det Hellige Land

 Les også:

Madrid (KI/CNA) - I et intervju med avisen "Diario del Tarragona" i Spania har fransiskanerordenens generalminister, p. José Rodríguez Carballo, understreket at "det består en reell fare for at Kirken kan forsvinne fra Det Hellige Land" og at fransiskanerne der "vil ende opp som kustodier for bare en haug steiner". Fransiskanerordenens prester har siden korsfarertiden vært "kustodier - voktere - av de hellige steder" i Det Hellige Land.

Den femti år gamle fransiskaneren sa til avisen at "vi ber om at de land som alltid har beskyttet minoritetene, om også å beskytte oss - fordi de kristne er en liten minoritet i Det Hellige Land. Siden den spanske forfatning inneholder et forehavende om å begunstige minoritetene, hvorfor er ikke Spania mer opptatt abv å hjelpe den kristne minoriteten i Det Hellige Land?"

"Spania har spilt en viktig rolle for å bevare det kristne nærvær i Det Hellige Land, og dette er vi stolte av. Vi ber nå den spanske regjering om å fortsette med denne politikk, fordi man ved å beskytte den kristne minoritet, beskytter man også dialogen og derved fremmer man samtiodig freden", sa pater Rodríguez. Han la til at "dersom de kristne ikke lenger er her, da vil ikke bare våre verdier lide, men da tviler jeg på om det noensinne kan bli noen fred i dette området."

"La oss ikke glemme at Koranen forsvarer hellige kriger mot vantro, la oss ikke glemme at gjengjeldens lov fremdeles er gyldig i Det Gamle Testamente - øye for øye, tann for tann - , men at begge disse er overtruffet av Evangeliet og ved kjærlighetsbudet", sa han.

"Fred springer ut av rettferdighet og tilgivelse, og gir dermed rom for kjærlighet. Fred kommer aldri fra hat, hevn, øye for øye - tann for tann. I dette området der religion spiller en slik fundamental rolle i politikken, synes vi ikke å innse at fred ikke bare dreier seg om bilaterale avtaler. Freden må fødes, vokse og bære frukt fremfor alt i hjertene, slik at den deretter kan bli uttrykt i politiske avtaler som respekteres. Heri ligger betydningen av den kristne utdannelse av barn som finner sted i fransiskanernes skoler i Det Hellige Land. På den måte blir fransiskanerbrødrene kommunikasjonsbroer mellom islam og jødedom."

Den spanske generalministeren, som snart skal møte den palestinske president Jassir Arafat og den irsaelske president Moshé Katsav, oppfordret folk verden over til å reise som pilegrimmer til Det Hellige Land ikke bare for å se de hellige steder, men for å uttrykke sin solidaritet med de kristne i Jerusalem og Betlehem.

KI (Catholic News Agency 30. oktober 2003)
30. oktober 2003