Byggestart på Tautra medio februar

Cisterciensernonnene på Tautra gleder seg over utsikten til en stor pengegave fra Tyskland. Gaven gir søstrene mulighet til å bygge hele klosteret i ett byggetrinn når byggingen starter medio februar.

Sammen med andre gaver som er lovet, vil søstrene kunne disponere over 30 mill kroner. Det arbeides iherdig med å få hele byggesummen på plass. Fremdeles trengs den minst 7 millioner kroner for å dekke byggebudsjettet. Dertil kommer utgifter til inventar, som ikke er innebygget i dette.

På nonnenes nye hjemmesider inviteres man til å vandre med dem på "pilegrimsferden mot det nye klosteret."

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
31. oktober 2003

av Webmaster publisert 14.05.2010, sist endret 14.05.2010 - 10:45