Kardinal Oscar Rodriguez kritiserer marketsglobaliseringen, ønsker solidaritetsglobalisering

 Les også:

London (KI/ICN) - Kardinal Oscar A. Rodriguez Maradiaga fra Honduras har rettet skarp kritikk mot frihandelsglobaliseringen under et foredrag i London den 3. november 2003. Erkebiskopen av Tegucigalpa oppfordret istedet til em "globalisering av solidaritet" for å motvirke de ødeleggende skadevirkningene av en utøylet markedsliberalisering som tjener de rike på de fattiges bekostning.

Kardinalen påpekte at mange av velferdsstatens viktige historiske vinninger er blitt nedbygd, og erstattet med en "kapitalistisk absoluttisme" som forårsaker kaos, urett og ulikhet. "Vi lever fortsatt i en verden full av flagrant urettferdighet på mange områder, der rikdom konsentreres på få hender", sa han. "Verden globaliseres i den takt som de sterkeste økonomiske krefter bestemmer. Økunomisk globalisering uten en globalisering av solidaritet, betyr de fattiges selvmord - od de fattige er i flertall i menneskeheten."

Kardinal Rodriguez kommer fra et av den vestlige halvkules fattigste land. I Honduras lever 72 prosent av befolkningen under fattigdomsgrensen. Landet har en utenlandsgjeld på 5,4 milliarder dollar. Kardinal Rodriguez beskriver denne gjelden som "en gravstein". Det regjeringen i Honduras må betale for å betjene gjelden, er penger som dermed ikke kan settes inn for å forbedre helse- og skolevesen. Kardinal Rodriguez er en lidenskapelig forkjemper for gjeldsreduksjon. Han har vært Vatikanets talsmann overfor Verdensbanken og IMF om dette spørsmålet.

Mens utenlandsgjelden har skutt i været i Honduras, har landet blitt rammet av sammenbrudd av prisene for mye av sin eksportrettede produksjon, særlig bananer, kaffe og reker.

KI (ICN 3. november 2003)
3. november 2003

av Webmaster publisert 03.11.2003, sist endret 03.11.2003 - 21:15