Skuespill om den hellige Birgitta til Oslo

Skuespill om den hellige Birgitta til Oslo den 8. november

Gjennom hele år 2003 feirer Sverige og det øvrige Europa 700-årsjubileet for den hellige Birgittas fødsel. Birgitta var stor gjennom sin medmenneskelighet, viljekraft, troen på en Gudegitt oppgave og med sin moderne overbevisning om kvinnens rett og stilling. Hun var et medmenneske med et religiøst, sosialt og politisk engasjement, som var virksom både i Sverige og Europa.

Som del av det offisielle programmet har det i Klosterkirken i Vadstena i hele sommer vært spilt et skuespill om den hellige Birgitta. Det er et musikkdrama skrevet av katolikken Ingrid Ydén-Sandgren og Gerd Jonzon og med musikk av Inga Wieselgren. Stykkets tittel "Visa mig Vägen" er hentet fra en bønn som Birgitta ofte bad:

"Herre, vis meg veien og gjør meg villig til å vandre den."

Teksten er bygget på de viktigste hendelsene i hennes liv og tar frem hennes åpenbaringer, som hun begynte å få som ganske ung og som var så sentrale i hennes liv. Stykket fremføres av fem svenske skuespillere og sangere med Emilie Lagergren i spissen.

Truppen er invitert hit av den svenske menigheten i Oslo, og lørdag 8. november kl 19.00 spilles stykket i Margareta-kirken i Oslo (Hammersborg Torg 8, like bak Trefoldighetskirken og Deichmanske bibliotek). Alle er hjertelig velkomne!

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
4. november 2003

av Webmaster publisert 04.11.2003, sist endret 04.11.2003 - 19:07