Den katolske kirke og andre kirkesamfunn mot forbud mot religiøse symboler i skolen

 Les også:

Kardinal Jean-Louis Tauran

Paris/Lourdes (KI/KAP) - Representanter for den franske katolske kirke og ledende representanter for andre kirkesamfunn i Frankrike har erklært sin motstand mot et foreslått forbud mot religiøse symboler, deriblant islamsk skaut, på offentlige skoler. I den franske regjering synes det å herske stor uenighet om lovforslaget. Franske medier melder at president Jacques Chirac og statsminister Jean-Pierre Raffarin har bestemt seg for en streng lov med bredt nedslagsfelt. Men innenriksminister Nicolas Sarközy og justisminister Dominique Perben har derimot ytret seg skeptisk til dette i intervjuer.

Det man strider om, er man skal forby at noen bærer "påtrengende" religøse symboler på skolene. Det har flere ganger vært strid om man kan ustestenge fra undervisningen muslimske jenter som insisterer på å bære islamsk skaut.

Den franske kardinal Jean-Louis Tauran, som inntil nylig var Pavestolens "utenriksminister", har i går 5. november uttalt seg meget avvisende mot en slik lov, og det samme gjorde presidenten for den franske protestantiske føderasjon FPD, pastor Jean-Arnold de Clermont. Begge uttalte seg til pressen i forbindelse med den franske katolske bispekonferanses høstmøte i Lourdes, som startet den 4. november.

Forholdet mellom Stat og Kirke er et hovedpunkt under bispekonferansens møte, som skal pågå frem til den 11. november. Kardinal Jean-Louis Tauran og Strasbourgs erkebiskop Joseph Doré P.S.S. er hovedinnledererne til drøftingen av dette emne og mer generelt om kirkens plass i det franske samfunn.

Under bispekonferansen deltar 116 aktive biskoper, 14 pensjonerte biskoper og 14 observatører fra andre katolske bispekonferanser verden over. Erkebiskopen av Bogotá, kardinal Pedro Rubiano Saenz, skal ta opp kirkens situasjon i Colombia. Det deltar også observatører fra de reformerte, lutherske, anglikanske og ortodokse kirkefelleskap.

KI (Kathpress 6. november 2003)
6. november 2003

av Webmaster publisert 06.11.2003, sist endret 06.11.2003 - 16:04