Kardinal Kasper forsvarer konsilets dekret om økumenikk

Kardinal Walter Kasper

Vatikanet - KI (KAP) - Presidenten for Det pavelige råd for fremme av kristen enhet, kardinal Walter Kaper, har forsvart Annet Vatikankonsils dekret om økumenikk mot intern kirkelig kritikk. Han understreker i en artikkel i Vatikanets avis L'Osservatore Romano at dekretet Unitatis redintegratio fra 1964 er et teologisk forbindtlig dokument.

I kardinal Kaspers tekst heter det at for tiden har misforståelser og vanskelighter ført til mistro overfor den økumeniske bevegelse, og iblant blir konsildekretets teologisk forbindtlige karakter trukket i tvil. Som argument anføres at det ikke handler om en «dogmatisk konstitusjon», men om et «dekret» av rent pastoral eller disiplinær karakter. Kardinal Kasper understreker derimot at Unitatis redintegratio på sentrale steder har en entydig teologisk-dogmatisk karakter og inneholder formuleringer som dokumenterer konsilets vilje til slike bestemmelser.

Dessuten minner Kasper om pave Paul VIs (1963-78) ord ved forkynnelsen av dekretet. Paven på sin side «approberte, besluttet og statuerte» teksten i dekretet, som ble anerkjent av læreembete og kirkefolk. Imidlertid har noen også kommet med «sterkt overdrevne tolkninger» av dekretet, men hvis man vil forhindre ville vekster, kan man ikke «rive opp nyttevekstene sammen med ugresset».

Kardinalens konklusjon er at hvis man førti år etter Annet Vatikankonsil vil nedvurdere økumenikkdekretet, betyr det at man ønsker å stille seg over konsilet og Kirkens læreembete. I dagens forandrede økumeniske situasjon gjelder det om, i troskap mot kirkens tradisjon, men også med mot og fantasi, å videreutvikle dekretets vitalitet i teologi og i praksis.

Kathpress 9. november 2003 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
10. november 2003

av Webmaster publisert 10.11.2003, sist endret 10.11.2003 - 15:48