Amerikanske katolikker donerte mer til sine menigheter, mindre til bispedømmene, i 2002

Washington (KI/CNS) - Til tross for tidligere tegn på at sexskandalene i USAs katolske Kirke ville føre til avere kollekter og andre bidrag til Kirken, steg faktisk bidragene noe fra 2001 til 2002. Men økningen gjelder kun bidragene til menighetene; bidrag til bispedømmene sank derimot. En rapport basert på tall fra "Center for Applied Research in the Apostolate" i Washington viser at alle bidragene økte fra 2001 til 2002 med ca 273 mill. dollar, en nettoøkning på 4,9 prosent.

KI (CNS 7. november 2003)
11. november 2003

av Webmaster publisert 11.11.2003, sist endret 11.11.2003 - 15:47