Fred i de to landene er avhenger av hverandre, sier erkebiskop

Kampala (KI/Fides) - «Veien til fred i Sudan og veien til fred i Uganda henger sammen. En nasjonal forsoning i vårt store naboland vil avgjort føre til en positiv utvikling også her i Uganda». Det sa erkebiskop John Baptist Odama av Gulu til det vatikanske misjonsnyhetsbyrået Fides den 6. november. Erkebispedømmet Gulu er i det nordlige Uganda, og har i årevis vært hjemsøkt av geriljagruppen «Lord's Resistance Army» (LRA). Stridighetene i Uganda og Sudan henger sammen, fordi regjeringene i de to landene har finansiert geriljagruppene i nabolandet, for slik indirekte å bekjempe hverandre. I Sudan ser det nå ut til å nærme seg en fredsløsning, og erkebiskopen av Gulu uttaler at han «er overbevist om at det vil innvarsle begynnelsen på en prosess mot regional forsoning som også vil gavne Uganda».

Erkebiskopen sa videre at «det internasjonale felleskap må fortsette med å støtte denne prosessen, og holde for øye prinsippet om at menneskelivets verdi er overordnet alle andre prinsipper og interesser. Jeg tror at denne moralske impuls må være grunnlaget for USAs og EUs engasjement i fredsprosessene i våre land».

Opprørerne fortsetter å gå løs på sivilbefolkningen i det nordlige Uganda. Nylig ble en katolsk prest, fader Matthew Okun Lagoro, meldt drept i et bakhold. Men erkebiskopen kunne dementere denne meldingen: Presten hadde på mirakuløst vis kunnet redde seg unna i siste liten.

KI (Fides 6. november 2003)
11. november 2003

av Webmaster publisert 11.11.2003, sist endret 11.11.2003 - 16:06