Prest i Stockholm, p. Stefan Dartman, blir ny provinsial for jesuittene i Tyskland

München (KI/KAP) - Den 46-årige p. Stefan Dartman S,J., som er tilknyttet Sankta-Eugenia-menigheten i Stockholm, er i dag 11. november utnevnt til ny provisial for jesuittordenen i Tyskland. Utnevnelsen ble foretatt av jesuittenes ordensgeneral, pater Peter-Hans Kolvenbach, i Roma.

P. Dartman tiltrer den 31. juli 2004. Samme dag blir de to tyske ordensprovinsene i Tyskland forent til én. Provinsenes område omfatter ikke bare Tyskland, men også jesuittenes kommuniteter i Danmark og i Sverige, sammenlagt 450 jesuitter. Provinsialatet har sitt hovedsete i Munchen.

Pater Dartman kommer fra Gelsenkirchen-Buer i Tyskland, og har studert katolsk teologi og filosofi i Münsker, Münster og Jerusalem. Han ble jesuitt i 1978. Han ble presteviet i Stockholm i 1986. Siden 1993 har han vært sogneprest i menigheten St. Eugenia.

KI/KAP (KathPress/Katolsk Informasjonstjeneste)
11. november 2003

av Webmaster publisert 11.11.2003, sist endret 11.11.2003 - 17:15