Bekymring i Vatikanet om religionsfriheten i afghansk grunnlovsutkast

Vatikanet (KI/CNS/Fides) - Blir det slik utkastet til afghansk grunnlov beskriver det, kommer Afghanistan til å bli proklamert som en islamistisk stat som sterkt hemmer andre religioners frihet, advarte det vatikanske misjonsnyhetsbyrået Fides. Utkastet, som ble offentlig i begynnelsen av november, innrømmer ikke vesentlig mer religionsfrihet enn hva Taliban-regimet gjorde, skriver Fides i en kommentar den 10. november. «Det er å håpe at vestlige diplomater kan påvirke prosessen nå i diskusjonsfasen rundt utkastet, slik at det blir autentisk religionsfrihet i det nye Afghanistan», skriver nyhetsbyrået. Grunnlovsutkastet, som skal debatteres i det afghanske parlament den 10. desember, etablerer Islam som statsreligion, men sier at andre religioner skal ha gudstjenestefrihet. Fader Giuseppe Moretti, som leder den katolske misjonsjurisdiksjon i Afghanistan, påpeker overfor Fides at det er uklart hva som menes med gudstjenestefrihet, om dette vil utlegges innskrenkende, eller om myndighetene for eksempel vil gi byggetillatelse til en kirke som ikke ligger innen noe ambassadeområde.

KI (CNS 11. november 2003, Fides)
12. november 2003

av Webmaster publisert 12.11.2003, sist endret 12.11.2003 - 12:11