Statsfunksjonærer kan igjen gå til messe

Mexico By - KI (KAP/CNS) - For første gang siden den antiklerikale meksikanske revolusjonen (1910-17) kan innehavere av offentlige embeter igjen delta ved religiøse seremonier. Etter at den meksikanske regjeringen har endret loven om det strenge skillet mellom kirke og stat kan statlige funksjonærer for eksempel gå til messer. Men det understrekes at det må skje som privatpersoner. For loven fastholder at en offentlig tjenestemann som deltar ved gudstjenester som regjeringstjenestemann, begår en straffbar handling..

Debatten om Kirkens rolle i meksikansk politikk har pågått siden nasjonen fikk uavhengighet fra Spania i 1821. Den katolske kirke i Mexico ble først i 1992 igjen anerkjent av staten. Det antiklerikale borgerskapet gjorde Kirken fullstendig rettsløs etter revolusjonen i 1917. Allerede i den første antiklerikale fasen på midten av 1800-tallet («la Reforma») ble samtlige klostre opphevet og alle kirkelige eiendommer beslaglagt. På 1900-tallet skjedde en blodig kirkeforfølgelse, spesielt under president Plutarco Elias Calles.

Kathpress 14. november og Catholic News Service 12. november 2003 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
14. november 2003

av Webmaster publisert 15.11.2003, sist endret 15.11.2003 - 00:49