Erkebispedømmet Washington offentliggjør statistikk over misbruksanklager

Washington DC - KI (CNS) - Erkebispedømmet Washington offentliggjorde den 7. november statistikk over anklager om seksuelle overgrep rettet mot prester i bispedømmet. I løpet av de siste 56 årene er 27 av 1.056 prester som har tjenestegjort i Washington, blitt anklaget for overgrep mot mindreårige (altså ca 2,5 prosent). Én av de anklagede prestene ble renvasket. Erkebispedømmet opplyste at det i samme periode hadde vært 119 personer som hadde kommet med anklager, som regel i voksen alder, om at de var misbrukt av prester mens de var mindreårige.

Erkebispedømmet sier at 85 prosent av beskyldningene gjaldt tiden før 1980, og omkring halvparten av anklagene ble første gang meldt erkebispedømmet etter 1994. «I dag arbeider det ingen prest i erkebispedømmet Washington som har hatt troverdige anklager rettet mot seg», heter det. «De involverte prestene er enten døde, har fratrådt fra prestetjenesten, blitt laisert eller er ikke lenger i aktiv tjeneste», fortsetter rapporten. Det opplyses også at denne typen saker har kostet Den katolske kirke i Washington 4,3 millioner dollar i løpet av perioden som er undersøkt.

Catholic News Service 12. november 2003 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (ct)
12. november 2003

av Webmaster publisert 16.11.2003, sist endret 16.11.2003 - 01:01