Kardinal Kasper: Protestantene må klargjøre sin forståelse av Kirken

Kardinal Walter Kasper

Berlin - KI (KAP) - Den tyske kuriekardinalen Walter Kasper oppfordrer protestantene til å klargjøre sine motstridende oppfatninger av Reformasjonen. Så lenge det ikke finnes noen enighet blant dem om reformasjonens grunnleggende anliggender og om målet for økumenikk, «er det knapt mulig å komme videre på veien mot enhet mellom katolikker og protestanter», sa Kasper fredag kveld ved et symposium i Tübingen. Stadig finnes det ingen felles kirkeforståelse for katolikker og protestanter.

Med henblikk på den forestående 500-års-feiringen av reformasjonen i 2017 sier presidenten for Det pavelige råd for fremme av Kristen enhet: «500 års kirkesplittelse er nok». Kardinalen beklager «tegn på økumenisk tretthet og henvisninger til en ny konfesjonalisme». Programmet for en ordnet sameksistens mellom kirker med ulik bekjennelse motsvarer heller en «uforsont pluralisme». Dette nærmer seg å gå bort fra hittil felles forestillinger om økumeniske mål.

Kasper understreket at forsoning ikke kan gjøres enkelt og overfladisk. Forsoning er helt og fullt «Den Hellige Ånds verk».

Kathpress 15. november 2003 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
15. november 2003

av Webmaster publisert 16.11.2003, sist endret 16.11.2003 - 15:44