Erkebiskopen av Boston kritiserer tillatelsen av homofile ekteskap

Erkebiskop Seán Patrick O'Malley OFMCap av Boston
 Les også:

Washington/London - KI (KAP) - Høyesterett i den amerikanske delstaten Massachusetts har tillatt homofile ekteskap, noe som skarpt fordømmes av Den katolske kirke, understreker Bostons erkebiskop Seán Patrick O'Malley OFMCap. Denne «alarmerende avgjørelsen» må betingelsesløst tilbakevises av lovgiverne «til samfunnets beste», sier O'Malley.

Den 18. november avsa delstatens høyesterett i Boston en kjennelse som sier at dagens forbud mot «ekteskap» mellom personer av samme kjønn, strider mot staten Massachusetts forfatning. Hittil har homofile ekteskap vært forbudt i hele USA, bare den liberale delstaten Vermont tillater partnerskap som gir de fleste juridiske rettigheter som det tradisjonelle ekteskapet.

USAs president George Bush har kritisert rettens avgjørelse under sitt pågående besøk i London. Ekteskapet er «en hellig institusjon mellom en mann og en kvinne», understreker Bush i en erklæring som er offentliggjort i London. Massachusetts høyesterett har krenket dette «viktige prinsippet», og han selv vil gjøre alt «for å forsvare ekteskapets hellighet».

Rettens kjennelse ble avsagt med knappest mulig margin, fire mot tre stemmer. Retten er seg bevisst at avgjørelsen «betyr en vesentlig endring i historien til vår ekteskapslovgivning», blir det understreket. Det finnes likevel ingen forfatningsmessig grunn til at par av samme kjønn «skal bli nektet en sivil ekteskapsinngåelse». Retten gir lovgiverne 180 dager til å sette kjennelsen ut i livet.

Ved sitt plenumsmøte tidligere i november vedtok den amerikanske bispekonferansen (USCCB) med stort flertall (234 mot 3 stemmer) et læredokument som erklærer at partnerskap mellom mennesker av samme kjønn «er i strid med ekteskapets natur» (Between Man and Woman: Questions and Answers About Marriage and Same-Sex Unions). Såkalte homofile ekteskap baserer seg ikke «på mannens og kvinnens naturgitte utfylling av hverandre». «Den menneskelige seksualitets naturlige hensikt» kan ikke bli oppnådd, understreker biskopene.

En ny meningsmåling viser at flertallet av innbyggerne i USA (59 %) er motstandere av «ekteskap» mellom personer av samme kjønn. 51 % ville heller ikke at det skulle innføres ekteskapslignende privilegier for homofile partnerskap. Blant religiøst bekjennende amerikanere var det hele 80 % som avviste homofile «ekteskap».

Kathpress 19. november 2003 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
19. november 2003

av Webmaster publisert 19.11.2003, sist endret 19.11.2003 - 17:34