Den hellige Stol forbereder dokument om interreligiøs dialog

Erkebiskop Michael L. Fitzgerald

Buenos Aires - KI (Zenit) - Den hellige Stol er i ferd med å forberede et dokument om den åndelige dimensjon ved interreligiøs dialog. Det opplyste erkebiskop Michael L. Fitzgerald, president for Det pavelige råd for interreligiøs dialog, under et besøk i Argentina. Den engelske kurieerkebiskopen er i Argentina denne uken for å holde foredrag om økumenikk, islam og om Den katolske kirkes forbindelser med jødedommen.

Dialogen med troende fra andre religioner «er ikke en hobby eller en tilleggsaktivitet, men en forpliktelse innen Kirkens oppdrag», sa han under en mottagelse i Buenos Aires. «Problemet som oppstår, er hvordan man skal forene dialog som en del av Kirkens oppdrag med Jesu befaling om å gå ut og forkynne», sa han da han hilste representanter fra jøder, muslimer, buddhister, hinduer, anglikanere, metodister, baptister, valdensere og andre ved hovedkvarteret til den argentinske bispekonferansen.

«Kirken må både føre dialog og forkynne, to oppgaver som er forskjellige, men som ikke står i motsetning til hverandre. Vi må oppdage hva Ånden ønsker ut av en slik dialog». Erkebiskopen fortalte at siste hånd er i ferd med å legges på det nye dokumentet om den åndelige dimensjonen ved dialog. Han sa at teksten vil omhandle grunnene til å engasjere seg i og å opprettholde dialog.

Zenit 19. november 2003 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (ct/pe)
19. november 2003

av Webmaster publisert 22.11.2003, sist endret 22.11.2003 - 11:13