Kirken bekymret over irregulære utenlandske arbeideres levekår

Seoul - KI (Fides) - Den koreanske bispekonferansens kommisjon for migranter og reisende er bekymret over levekårene til de rundt 130.000 utenlandske gjestearbeidere som oppholder seg i Sør-Korea uten fast oppholdstillatelse. Deres levekår er ofte på grensen til overlevelse og menneskelig verdighet. Under en konferanse den 15. november sa biskop Peter Kang U-il at mange av arbeiderne er tvunget til å gjemme seg av frykt for politiet, og de kan derfor vanskelig nås av noe hjelpeapparat.

Den økonomiske krisen i sørkoreansk storindustri kan føre til stor arbeidsløshet, og da er disse gjestearbeiderne mest utsatt. Når deres fire års midlertidige arbeidskontrakter utløper, risikerer de å bli sendt tilbake til hjemlandet med mindre den økonomiske situasjonen har bedret seg. Mange kommer fra lutfattige kår i sine hjemland. Nylig begikk to irregulære gjestearbeidere fra Bangladesh og Sri Lanka selvmord fremfor å bli hjemsendt med tvang. Dette skapte stor forskrekkelse og førte til økt engasjement fra menneskerettighetsorganisasjoner og fra Den katolske kirke.

Ifølge Sør-Koreas justisdepartement er det nå 130.000 gjestearbeidere som skal hjemsendes: 80.000 har utløpte oppholdstillatelser og 50.000 nyter ikke godt av de nye innvandringsreglene. Så langt har bare 10.000 forlatt Sør-Korea, mens de øvrige er gått i dekning.

Fides 20. november 2003 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (ct/pe)
20. november 2003

av Webmaster publisert 23.11.2003, sist endret 23.11.2003 - 15:12