Kirken støtter protestmarsj for jordreform

President Lula da Silva

Brasilia - KI (KAP) - Etter å ha gått i en uke og over tyve mil kom mer enn 5.000 deltakere i en protestmarsj sist onsdag til regjeringskvartalet i den brasilianske hovedstaden Brasilia. De krever en ekte jordreform hvor de enorme ubrukte områdene som tilhører store jordeiere, blir delt ut til landløse og småbønder og dermed er med på å bekjempe sulten.

Marsjdeltakerne, medlemmer av de landløses bevegelse MST og den kirkelige landsjelesorgkommisjonen CPT insisterte også på en samtale med Brasils president Luis Inacio «Lula» da Silva, som i valgkampen lovte en rask utdeling av jord som ligger brakk. Ifølge anslag fra regjeringen gjør angivelig mangel på midler at det i år bare blir delt ut jord til maksimum 10.000 landløse familier i stedet for de planlagte 60.000 familiene.

Flere millioner familier venter for tiden på jordutdelingen i provisoriske leirer overalt i Brasil. Mange okkuperer ubrukt jord. Siden Lulas maktovertakelse har rundt 60 småbønder og landarbeidere blitt myrdet, mange flere enn i årene før.

I Brasilia begynte torsdag en konferanse om jordreformen. Der deltar MST, CPT, sosiale bevegelser og Lulas minister for jordutvikling, Miguel Rosetto.

Kathpress 20. november 2003 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
20. november 2003

av Webmaster publisert 23.11.2003, sist endret 23.11.2003 - 15:14