Kardinal Tauran blir Kirkens bibliotekar

Kardinal Jean-Louis Tauran

Vatikanet - KI (KAP) - Pave Johannes Paul II utnevnte den 24. november 2003 kardinal Jean-Louis Tauran til ny bibliotekar og arkivar for Den hellige romerske Kirke. Samtidig innvilget paven avskjedssøknaden til den nåværende bibliotekaren, kardinal Jorge María Mejía, som allerede i januar i år nådde aldersgrensen på 80 år.

Tauran har i tretten år vært Vatikanets «utenriksminister», eller Sekretær for Statssekretariatets seksjon for relasjonene med statene, som den offisielle tittelen er. I dette embetet ble han den 7. oktober 2003 erstattet av den daværende nuntius i Tyskland, erkebiskop Giovanni Lajolo. Den 21. oktober ble Tauran kreert til kardinal.

Paven utnevnte samtidig Tauran til medlem av Troslærekongregasjonen, Kongregasjonen for Biskopene og Kongregasjonen for Østkirkene. Genovas erkebiskop, kardinal Tarcisio Bertone SDB, ble også utnevnt til medlem av Troslærekongregasjonen. Til medlemmer av Kongregasjonen for Biskopene utnevnte paven også kardinalene Julian Herranz Casado, president for Rådet for tolkning av lovtekster, Javier Lozano Barragán, president for Det pavelige råd for pastoral assistanse til helsearbeidere, og Attilio Nicora, president for APSA (Administrasjonen av den Apostoliske Stols Patrimonium). Som medlemmer av Det pavelige råd for Legfolket utnevnte paven kardinalene Josip Bozanic av Zagreb og Ennio Antonelli av Firenze.

Kathpress 24. november 2003 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
24. november 2003

av Webmaster publisert 24.11.2003, sist endret 24.11.2003 - 19:04