Avtale mellom Vatikanet og Bremen

Vatikanet - KI (KAP/Zenit) - Den hellige Stol og den hanseatiske fristaden Bremen, som har status som egen tysk forbundsstat, undertegnet fredag den 21. november en avtale (konkordat) for å regulere forholdet mellom Kirken og forbundsstaten. Avtalen etablerer blant annet regler for statlig anerkjennelse av skoler med kirkelig administrasjon og undervisningen i katolsk religion på katolske skoler. Avtalen regulerer også Den katolske kirkes aktiviteter på det pastorale området og innen sosiale tjenester, helsevesen og veldedighet, kirkebidrag og vedlikehold av kirkelige bygninger som er inkludert i verneplaner.

Kirkens rolle anerkjennes i forbundsstaten Bremen, som omfatter byene Bremen og Bremerhaven. Av de rundt 660.000 innbyggerne er rundt 100.00 katolikker, og de stammer fra rundt 100 land. Bremen var den nest siste tyske forbundsstaten som har inngått et konkordat med Vatikanet.

Dokumentet ble undertegnet på vegne av Den hellige Stol av den tidligere apostoliske nuntius i Tyskland, erkebiskop Giovanni Lajolo. Han ble den 7. oktober utnevnt til Vatikanets nye «utenriksminister», eller Sekretær for Statssekretariatets seksjon for relasjonene med statene, som er den offisielle tittelen. Dette var hans siste embetshandling før han mandag offisielt overtok som utenriksminister etter kardinal Jean-Louis Tauran, som samtidig ble utnevnt til kirkens bibliotekar og arkivar. Senatspresident Henning Scherf undertegnet på vegne av forbundsstaten Bremen.

Kathpress 24. november og Zenit 23. november 2003 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
24. november 2003

av Webmaster publisert 24.11.2003, sist endret 24.11.2003 - 19:30