Nye sekretærer i kurien og ny nuntius i Tyskland

Vatikanet - KI (KAP/Zenit) - Msgr Josef Clemens, prest fra det tyske bispedømmet Paderborn og i nesten tyve år privatsekretær for kardinal Joseph Ratzinger, ble den 25. november utnevnt til sekretær (nummer to) i Det pavelige råd for Legfolket og til titularbiskop av Segerme. I sitt nye verv vil han ha ansvaret for Verdensungdomsdagen i Köln i 2005. Clemens ble født i 1947 i Siegen. Han studerte teologi i Roma og ble presteviet i 1975. Fra 1984 til februar 2003 var han Ratzingers sekretær. Det siste året har han vært visesekretær i Ordenskongregasjonen. Han etterfølger biskop Stanislaw Rylko, som paven den 4. oktober utnevnte til president for Rådet for Legfolket.

Den kanadiske basilianerpateren Michael Miller, president for St. Thomas-universitetet i Houston i Texas, ble den 25. november utnevnt til sekretær for Kongregasjonen for Katolsk utdannelse i Vatikanet. Samtidig ble han utnevnt til titularbiskop av Vertara med personlig rang av erkebiskop. Han etterfølger jesuitten Giuseppe Pittau, som gikk av for aldersgrensen. Miller ble født i 1946 i Ottawa, studerte i Toronto og ble presteviet i 1975. Etter tolv år som professor i Houston var han i fem år fra 1992 medarbeider i Statssekretariatet i Vatikanet. Siden 1997 har han vært president for St. Thomas-universitetet.

Erkebiskop Erwin Ender, til nå nuntius i Tsjekkia, ble den 25. november utnevnt til ny nuntius i Tyskland etter Giovanni Lajolo, som er utnevnt til ny vatikansk «utenriksminister» etter kardinal Jean-Louis Tauran. Ender ble født i 1937 i Steingrund i bispedømmet Breslau (nå Wroclaw i Polen). Etter krigen kom han sammen med foreldrene til vesten. Han studerte i Roma og ble presteviet i 1965 for bispedømmet Münster. Siden 1970 har han vært i Vatikanets diplomatiske tjeneste. Etter å ha ledet den tyskspråklige avdelingen i Statssekretariatet ble han bispeviet i 1990. Han var nuntius i Sudan til 1997, da han ble nuntius for de baltiske land. Siden 2001 har han vært nuntius i Praha.

Utnevnelsen er overraskende, siden det er sjelden at Vatikan-diplomater blir sendt som nuntius til sitt hjemland. Et unntak er Polen.

Kathpress og Zenit 25. november 2003 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
25. november 2003

av Webmaster publisert 28.11.2003, sist endret 28.11.2003 - 13:26