Tre kardinaler pensjoneres

Kardinal Lorscheider

Vatikanet - KI (KAP/Zenit) - Pave Johannes Paul II har utnevnt nye erkebiskoper til tre viktige erkebispedømmer i Brasil og dermed fortsatt generasjonsskiftet i et av de største katolske hierarkiene i verden. Samtidig innvilget han avskjedssøknadene til de tre kardinalene som har hatt disse embetene til nå. De tre er alle over 78 år og dermed langt over den offisielle pensjonsalderen på 75 år.

Som ny metropolitterkebiskop av Aparecida etter kardinal Aloísio Lorscheider OFM (79) utnevnte paven Raymundo Damasceno Assis (66), hjelpebiskop av Brasília og mangeårig generalsekretær for det latinamerikanske bisperådet CELAM og den brasilianske bispekonferansen. Assis regnes i likhet med Lorscheider til den «fremskrittsvennlige» fløyen i det brasilianske episkopatet.

I erkebispedømmet Belo Horizonte fikk kardinal Serafim Fernandes de Araújo avløsning av Walmor Oliveira de Azevedo (49), hjelpebiskop av São Salvador da Bahia og president for Troslærekommisjonen i den brasilianske bispekonferansen. Ny erkebiskop av hovedstaden Brasília etter kardinal José Freire Falção blir João Braz de Aviz (56), nå erkebiskop av Maringá.

Dermed har paven innvilget avskjedssøknadene til tre av de seks valgberettigede brasilianske kardinalene. De fire viktigste erkebispedømmene i Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, São Salvador og Fortaleza, fikk nye erkebiskoper mellom 1998 og 2001.

Erkebiskop-elekt Raymundo Assis ble født i 1937 i delstaten Minas Gerais, studerte teologi ved Gregoriana i Roma og spesialiserte seg i katekese ved Det kateketiske institutt i München. Han ble presteviet i 1968 for erkebispedømmet Brasília og ble hjelpebiskop av hovedstaden i 1986. Han var generalsekretær for CELAM fra 1991 til 1995 og generalsekretær for bispekonferansen fra 1995 til 1998 og fra 1999 til 2003.

Erkebiskop-elekt Walmor Oliveira de Azevedo ble født i 1954 i delstaten Bahia og ble presteviet i 1977. Senere tok han lisensiatgrader ved Det pavelige bibelinstituttet og Gregoriana i Roma. Han har blant annet vært rektor for seminaret i Juiz de Fora og professor ved det katolske universitetet i Rio de Janeiro (1991-94). Siden 1998 har han vært hjelpebiskop av São Salvador da Bahia. I mai 2003 ble han utnevnt til president for den brasilianske bispekommisjonen for Troslæren.

Erkebiskop João Braz de Aviz ble født i Mafra i delstaten Santa Caterina i 1947 og ble presteviet i 1972 etter studier ved Gregoriana i Roma. Fra 1989 til 1992 studerte han ved Lateranuniversitetet og tok lisensiatgraden i dogmatisk teologi. Etter å ha vært rektor for presteseminaret i Londrina (1986-88) og Paul VI-instituttet i Londrina (1991-94) ble han i 1994 utnevnt til hjelpebiskop av Vitoria. I 1998 ble han utnevnt til biskop av Ponta Grossa, og siden 17. juli 2002 har han vært erkebiskop av Maringá.

De progressive latinamerikanerne nå er et sjeldent syn i kardinalkollegiet - kardinal Lorscheider er vel en av de siste sammen med landsmannen og medbroren kardinal Paulo Evaristo Arns OFM (82). I august 1978 var Lorscheider blant pavekandidatene, og kardinal Albino Luciani sa før konklavet at det var på tide å velge en pave fra Den tredje Verden. Han tenkte da først og fremst på kardinal Lorscheider. I stedet ble kardinal Luciani selv valgt som pave Johannes Paul I. Nå har den kirkepolitiske vinden snudd kraftig, og Lorscheider er nok blant de minst papabile man kan tenke seg. I tillegg vil han av alders- og helsegrunner ikke lenger kunne spille noen særlig rolle i det neste konklavet.

Brasil har i de siste årene fått utelukkende svært konservative kardinaler, og en av dem er kardinal Falção. Han trekkes frem som en «hovedmotstander av frigjøringsteologien». I tillegg til de to progressive (Arns og Lorscheider) finnes det også en som regnes som en egen «sentrumsfløy», nemlig kardinal Araújo.

Kathpress 28. januar og Zenit 30. januar 2004 + arkivet KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
28. januar 2004

av Webmaster publisert 03.02.2004, sist endret 03.02.2004 - 23:27