Teologen Bruno Forte holder fasteretretten i Vatikanet

Professor Bruno Forte

Vatikanet - KI (KAP) - Msgr Bruno Forte (54), dogmatikkprofessor og en av Italias betydeligste teologer, skal i år holde den tradisjonelle fasteretretten for paven og den vatikanske kurien. Det er pave Johannes Paul II selv som har betrodd ham dette oppdraget. Retretten varer fra 29. februar til 6. mars.

Bruno Forte er en av Italias mest profilerte teologer, og han er kjent langt utenfor landets grenser. Han er medlem av den vatikanske teologkommisjonen, som er rådgivende for Troslærekongregasjonen. Han deltok blant annet i forberedelsene til pavens store Tilgivelsebønn i jubileumsåret 2000 for Kirkens feil gjennom tidene.

Forte ble født i 1949 i Napoli og ble presteviet i 1973. Samme år tok han doktorgraden i teologi, og i 1977 tok han doktorgraden i filosofi. Han har tilbrakt lange perioder for forskning i Tübingen og Paris. Han er konsultor for Det pavelige råd for fremme av Kristen enhet.

Fasteretrettene i Vatikanet regnes ofte som en slags «eksamen» for kandidater som vurderes til høye embeter. I kirkelige kretser regnes Forte som en mulig etterfølger til kardinal Michele Giordano som erkebiskop av Napoli. Giordano når aldersgrensen på 75 år neste år.

Kathpress 30. januar 2004 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
30. januar 2004

av Webmaster publisert 04.02.2004, sist endret 04.02.2004 - 15:39