Omstridt Moder Tekla gjenvalgt for femte gang

 Les også:

Vatikanet - KI (KAP) - Generalabbedissen for birgittinerordenen (Ordo Sanctissimi Salvatoris - OSsS), Moder Tekla Famiglietti (67), ble den 2. februar ikke overraskende gjenvalgt i sitt embete for femte gang av ordenens generalkapittel i Roma. Hun har ledet ordenen siden 1979, og hun var den gangen en av de yngste ordenslederne i hele verden. Gjenvalg i embetet gang på gang er egentlig i strid med de kanoniske regler, men pave Johannes Paul II gir alltid dispensasjon.

Før generalkapitlets valg skapte Moder Tekla store overskrifter i italiensk presse etter at seks indiske noviser forlot ordenen. Kvinnene anklaget generalabbedissen for dårlige arbeidsbetingelser og utnyttelse. Hun skal ha satt dem til å gjøre «fornedrende arbeid» uten betaling i ordenens gjestehus i abbediet i Farfa ved Roma. Hun skal også ha beslaglagt deres pass og holdt dem under slavelignende betingelser.

Novisene forlot til slutt gjestehuset og søkte tilflukt i et benediktinerabbedi i Parma. Da skal generalabbedissen ha henvendt seg til politiet i Parma for å få dem utvist. De seks eks-novisene anket utvisningsvedtaket og fikk medhold. Italienske aviser skriver at det under ankebehandlingen ble funnet belastende bevismateriale mot generalabbedissen, som nå må regne med en anklage.

Generalkapitlet uttrykte imidlertid sin fulle tillit til sin leder og kalte beskyldningene for «forfalskninger og løgn». Søstrene sier de vil gå til rettslige skritt for å beskytte ordenens ære. Generalkapitlet avviser at det finnes noen diskriminering av indiske søstre i ordenen, og de viser til at det i de fleste ordenshusene er indiske søstre som har lederfunksjoner.

Moder Tekla ble født i 1936 i Sør-Italia. Under hennes dynamiske ledelse har Birgittasøstrene grunnlagt nye klostre i en rekke land, blant dem Skandinavia og Cuba. Ordenen er nå representert i 40 land. De livnærer seg fremfor alt av å drive gjestehus. Generalabbedissen er en av de mektigste kvinnene i Roma og har svært gode kontakter i Vatikanet. Spøkefullt blir det sagt at hun er den mektigste kvinne i Vatikanet siden pave Pius XIIs (1939-58) legendariske husholderske, sr. Pascalina Lehnert.

Moder Tekla, Fidel Castro og kardinal Sepe

Moder Tekla har også vært omstridt ved andre anledninger. I mai 2003 besøkte hun Cuba sammen med kardinal Crescenzio Sepe, prefekt for Kongregasjonen for Troens utbredelse (Propaganda Fide), for å åpne ordenens nye kloster sammen med president Fidel Castro. Ved en seremoni i revolusjonspalasset tildelte Castro Moder Tekla medaljen «Felix Varela-ordenen av første grad», den høyeste kubanske utmerkelsen for utdannelse og kultur. Moder Tekla ga på sin side «El Comandante» en av sin ordens høyeste utmerkelser, «Det økumeniske kors med kommandørstjerne av St. Birgitta», og det skal ha vært første gang Castro har mottatt en religiøs utmerkelse.

Det at høytstående representanter fra Roma opptrådte sammen med Cubas diktator, førte til rasende protester fra de kubanske biskopene med kardinal Jaime Ortega y Alamino i spissen. De protesterte mot at kardinal Sepe og Moder Tekla på denne måten ga troverdighet til Castros påstand om at det råder religionsfrihet på Cuba, og det på en tid hvor de kubanske katolikkene var hardt presset av Castros regjering.

Moder Tekla har også besøkt Trondheim ved flere anledninger i forbindelse med ordenens etablering på Heimdal.

Kathpress, CWN og NCR 29. januar-3. februar 2004 + arkivet KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
3. februar 2004

av Webmaster publisert 04.02.2004, sist endret 04.02.2004 - 16:21