Biskopene starter kampanje for ekteskap og familie

Edinburgh - KI (KAP) - De katolske biskopene i Skottland har startet en kampanje for ekteskap, familie og vern om livet. 250.000 brosjyrer blir delt ut i landets 450 sogn hvor biskopene argumenterer for den katolske ekteskapsforståelsen. De oppfordrer stat og samfunn til å beskytte og fremme ekteskap og familie sterkere. «Ekteskapet er en enestående institusjon, en Guds gave», heter det i brosjyren, som ettertrykkelig understreker at ekteskapet er et «uinnskrenket og livslangt fellesskap» mellom mann og kvinne.

I brosjyren uttaler biskopene seg på bakgrunn av de høye skilsmissetallene for å styrke ekteskapsforberedelsene og å starte disse allerede i de høyeste skoleklassene. Kardinal Keith O'Brien, erkebiskop av Edinburgh, skrev allerede ved årsskiftet et hyrdebrev hvor han erklærte at 2004 skulle være et år til støtte for livet og familien. Han understreket at det vil være i det skotske samfunnets interesse om alle som er aktive i det offentlige liv og innehar ansvar, engasjerer seg i respekt for livet og styrking av familien. Alle politiske tiltak må være rettet inn mot det mål å bevare institusjonen ekteskap og familien for samfunnet «og å styrke det, men ikke underminere det».

Kathpress 2. februar, Zenit og CNS 29. januar 2004 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
2. februar 2004

av Webmaster publisert 04.02.2004, sist endret 04.02.2004 - 22:03