Erkebiskopen av St. Louis vil nekte senator Kerry kommunion

Senator John F. Kerry
 Les også:

Washington - KI (KAP) - Erkebiskopen av St. Louis, Raymond Burke, vil nekte å gi kommunion til den amerikanske demokratiske senatoren og presidentkandidaten John F. Kerry, som er katolikk. Kerry, som i øyeblikket leder kampen om å bli demokratenes kandidat ved høstens presidentvalg, og som på meningsmålingene ligger foran sittende president George W. Bush, kan komme til å bli USAs andre katolske president etter John F. Kennedy (1961-63).

Erkebiskop Burke sa at han på grunn av senator Kerrys støtte til abortloven bare ville gitt ham en velsignelse og nektet ham kommunion dersom han stilte seg i hans kommunionskø neste søndag. Alle spørsmål om beskyttelse av livet, som abort, eutanasi eller dødsstraff, er et svært følsomt område for Den katolske kirke.

Kerrys lokale biskop, Bostons erkebiskop Sean O'Malley OFMCap, har anbefalt alle katolske politikere som ikke holder seg til Kirkens lære, om å gi avkall på å gå til kommunion. Men han har ikke forbudt sine prester å dele ut kommunion til slike politikere. Erkebiskop Burke sendte derimot i sitt gamle bispedømme La Crosse før jul ordre til bispedømmets prester om å nekte kommunion til tre demokratiske katolske politikere i Wisconsin som nektet å snakke med ham om sin stemmegivning til støtte for abort.

Kerry selv har for lenge siden erklært i et avisintervju at hans personlige religiøse overbevisning ikke kan bestemme hans embetsførsel. En amerikansk politiker kan i en lovgivningsprosess ikke tvinge sine religiøse normer på resten av landet.

Kathpress 3. februar 2004 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
3. februar 2004

av Webmaster publisert 04.02.2004, sist endret 04.02.2004 - 22:04