Korseminar med André Gouzes' musikk

Ragnhild Marie Bjelland O.P.
Helge Landmark

Lørdag 21. og søndag 22. februar arrangeres korseminar med André Gouzes' musikk i Oslo. Arrangementskomiteen består av sr. Ragnhild Marie Bjelland OP, domorganist Helge Landmark og dirigent av koret Vox Humana, Renate Engenberg.

Den franske komponisten og dominikanerpresten André Gouzes har gjennom de siste tredve år vært en av de mest produktive og betydelige komponister av liturgisk musikk i Frankrike. Han har spilt en stor rolle i fornyelsen av det musikalske uttrykket i liturgien. Like etter Annet Vatikankonsil, da behovet for en liturgi på folkespråket meldte seg, startet han det store arbeidet med å komponere musikk til messer og tidebønner. I 1975 startet han gjenoppbyggingen av et cistercienserkloster fra middelalderen, Sylvanès, som i dag er et av Frankrikes viktigste liturgiske sentre med mer enn 100.000 besøkende hvert år.

Hans musikk har oppnådd en meget stor popularitet såvel i hjemlandet som i utlandet. Noen av hans verk er også utgitt i Norge, og han er rikt representert i blant annet "Lov Herren" (Katolsk salmebok). I Den katolske kirke i Norge har særlig sr. Ragnhild Marie Bjelland OP vært en viktig formidler av André Gouzes' musikk.

Seminaret starter lørdag kl. 12.00 i Akersveien 5 (ungdomslokalet), med film og kort innføring av sr. Ragnhild Marie om det liturgiske senteret Sylvanès. Deretter er det korøvelser i St. Josephs kirke, med innstudering av messe syv samt annet materiale av Gouzes. Dagen avsluttes kl. 17.00.

Søndag deltar seminarkoret på høymessen i St. Olav domkirke med sang av den innøvde messen og annet stoff. Oppmøte kl. 10.15.

Seminaret er gratis, men for felles bespisning lørdag betales kr. 30.-

Ingen påmelding. Kontakt gjerne Helge Landmark (tlf. 63 81 30 48 / 95 02 52 75) ved spørsmål eller ønske om ytterligere informasjon.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
11. februar 2004

av Webmaster publisert 23.04.2010, sist endret 23.04.2010 - 14:28