Høyesterett ga de Bucuresti-tro ortodokse medhold

Chisinau - KI (KAP) - Høyesterett i den moldovske hovedstaden i Chisinau har erklært et regjeringsvedtak fra 2001 for ugyldig. I vedtaket ble det russisk-ortodokse metropolitanatet Moldova anerkjent som rettsetterfølger til det ortodokse metropolitanatet Bessarabia fra før 1944. Metropolitanatet Bessarabia var underlagt patriarkatet i Bucuresti.

Prosessfullmektigen for den moldovske regjeringen, Gheorghe Armasu, avviste å kommentere høyesteretts vedtak. Rettsrepresentanten for det gjenopprettede metropolitanatet Bessarabia, den kristeligdemokratiske parlamentsrepresentanten Vlad Cubreacov, uttalte imidlertid at rettens vedtak gjenopprettet rettighetene til det Bucuresti-tro metropolitanatet og åpnet muligheten for å få deres gamle eiendommer tilbake.

Metropolitanatets eiendommer ble først beslaglagt etter den sovjetiske innmarsjen i 1940 etter Hitler-Stalinpakten. I 1941 gjenerobret rumenerne landet og leverte eiendommene tilbake. Men etter den andre sovjetiske innmarsjen i 1944 ble eiendommene igjen beslaglagt. En del av dem ble imidlertid stilt til rådighet for det Moskva-tro metropolitanatet av de kommunistiske makthaverne.

Kathpress 6. februar 2004 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
6. februar 2004

av Webmaster publisert 11.02.2004, sist endret 11.02.2004 - 13:44