Kirke vigslet til den salige Johanna Beretta Molla, som snart helligkåres

Den salige Johanna Beretta Molla
 Les også:

Roma - KI (Zenit) - En kirke viet til den salige Johanna Fransiska Beretta Molla (it: Gianna Francesca), kvinnen som aksepterte døden heller enn å risikere livet til sin ufødte datter, ble vigslet i Roma lørdag den 31. januar av pavens vikar for bispedømmet Roma, kardinal Camillo Ruini.

Vikariatet Roma opplyste at den nye kirken vil «tjene som et subsidiært gudstjenestesenter» for en del av territoriet til sognet San Giorgio i Acilia. Prosjektet er en del av programmet «Femti kirker for Roma i det tredje årtusen». Kirken ligger i et utbyggingsområde og vil betjene 2.000 mennesker. Gianna Molla (1922-62) nektet en kreftoperasjon for ikke å sette sin ufødte datter i fare. Hun var selv lege og visste hvilken risiko dette innebar for henne selv. Hun ble saligkåret den 24. april 1994 av pave Johannes Paul II i Roma, i Det internasjonale Familieåret. Den 20. desember 2003 undertegnet pave Johannes Paul II dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som godkjente et nytt mirakel på hennes forbønn, noe som åpner veien for hennes helligkåring.

Den 17. februar 2004 avholder paven et offentlig konsistorium hvor man venter godkjennelse av helligkåringen av seks salige:

  1. Johanna Beretta Molla (1922-1962)
  2. Aloisius Orione (1872-1940)
  3. Hannibal Maria de Francia (1851-1927)
  4. Josef Manyanet y Vives (1833-1901)
  5. Nimatullah Al-Hardini (1808-1858)
  6. Paula Elisabeth Cerioli (1816-1865)

Datoene for helligkåringene vil bli offentliggjort senere, men det ventes at noen av dem vil skje allerede til våren.

Zenit 2. og 10. februar 2004 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
10. februar 2004

av Webmaster publisert 11.02.2004, sist endret 11.02.2004 - 13:51