Paven mener at bedre presteutdannelse vil hindre fremtidige misbruksskandaler

Pave Johannes Paul II

Vatikanet - KI (KAP/Zenit) - Pave Johannes Paul II krever en bedre utdannelse og opplæring av seminarister og klerikere på bakgrunn av de siste årenes skandaler med katolske geistliges seksuelle misbruk av barn og voksne. Troslærekongregasjonen i Vatikanet må i samarbeid med de andre ansvarlige kuriemyndighetene sørge for egnede tiltak slik at de geistlige lever i henhold til sitt kall og sin forpliktelse til kyskhet, sa paven fredag i kongregasjonens plenumsmøte.

Når det kommer beskyldninger mot geistlige, må reglene anvendes med rettferdighet og måtehold. De anklagedes rett til forsvar må veie like mye som kravene til det allmenne vel, tilføyde paven.

Johannes Paul II overførte våren 2001 til Troslærekongregasjonen alle «alvorlige forbrytelser», blant annet de sakene som handler om geistliges seksuelle forhold til mindreårige, men også brudd på skriftemålhemmeligheten.

Kathpress og Zenit 6. februar 2004 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
6. februar 2004

av Webmaster publisert 31.03.2010, sist endret 31.03.2010 - 20:47