To østeuropeere til toppstillinger i Vatikanet

Vatikanet - KI (KAP/Zenit/CNA) - Pave Johannes Paul II utnevnte onsdag den 11. februar erkebiskopen av den slovenske hovedstaden Ljubljana, Franc Rodé CM (69), til ny prefekt for Kongregasjonen for Institutter for konsekrert liv og Selskaper for apostolisk liv (Ordenskongregasjonen) i Vatikanet. Samtidig aksepterte paven avskjedssøknaden til den spanske kardinalen Eduardo Martinez Somalo (76), som har ledet kongregasjonen i tolv år. Kardinal Martinez beholder sitt embete som camerlengo for Den romerske Kirken, som han har hatt siden 1993.

Erkebiskop Rodé, som høyst sannsynlig vil bli kreert til kardinal i neste konsistorium, er selv ordensmann og har lang erfaring fra kurien. Fra 1981 til 1997 virket han i Sekretariatet for ikke-troende, som i 1993 ble slått sammen med Det pavelige kulturrådet. I dette kurieorganet var han først visesekretær (1982) og deretter sekretær (1993), før han i 1997 overtok som erkebiskop av Ljubljana etter erkebiskop Alojzij Sustar.

Franc Rodé ble født den 23. september 1934 i Ljubljana i Slovenia, som da var en del av Jugoslavia. Etter krigens slutt i 1945 flyktet han sammen med sin familie fra Rodica via Domzale til Østerrike. Derfra flyttet han videre til Argentina. I Buenos Aires sluttet han seg til Misjonskongregasjonen (Congregatio Missionis - CM), som oftest kalles Lasarister eller vincentianere (Lazaristae: Vincentiani) etter grunnleggeren, den hellige Vincent av Paul. Deretter studerte han i Roma og Paris.

Han ble presteviet den 29. juni 1960 i Paris og tok en doktorgrad ved Institut Catholique i Paris. Etter ønske fra sine ordensforesatte vendte han i 1965 tilbake til Slovenia, hvor han ble superior for lasaristene i Ljubljana og arbeidet som sogneprest i Celje og deretter i Sentjakob ob Savi. Samtidig underviste han i fundamentalteologi og missiologi, det vil si den delen av teologien som har med misjon å gjøre, ved det teologiske fakultet i Ljubljana.

I 1981 ble han kalt til Vatikanet, hvor han ble værende til paven den 5. mars 1997 utnevnte ham til ny erkebiskop av Ljubljana. Han ble bispeviet den 6. april 1997. Slovenia var i mellomtiden gått ut av den jugoslaviske føderasjonen og blitt et selvstendig land. Rodé var president for den katolske bispekonferansen i Slovenia fra 1999. I de siste årene har han stadig kommet opp i harde konflikter med den slovenske politiske ledelsen, som stadig beherskes av folk fra den tidligere kommunistiske makteliten.

Den 11. februar utnevnte paven også den kroatiske diplomaten og erkebiskopen Nikola Eterovic (53) til ny generalsekretær for Bispesynoden. Han har de siste fem årene vært apostolisk nuntius i Kyjiv i Ukraina. Samtidig aksepterte paven avskjedssøknaden til den belgiske kardinalen Jan Pieter Schotte CICM (75), som i 19 år har hatt det arbeidskrevende vervet som generalsekretær. Kardinal Schotte fortsetter i sitt verv som president for Den hellige Stols Arbeidskontor, som har ansvaret for Vatikanets ansatte.

Nikola Eterovic ble født den 20. januar 1951 i Pucisca i bispedømmet Hvar i Kroatia, som da var en del av Jugoslavia. Han ble presteviet den 26. juni 1977 og inkardinert i bispedømmet Hvar. Han tok en lisensiatgrad i missiologi, og den 25. mars 1980 gikk han i Vatikanets diplomatiske tjeneste. Han tjenestegjorde i Elfenbenskysten (Côte d'Ivoire), Spania og Nicaragua før han ble kalt til Statssekretariatet i Vatikanet.

Den 22. mai 1999 ble han utnevnt til apostolisk nuntius i Ukraina og titularerkebiskop av Sisak, og han ble bispeviet den 10. juli 1999. Til hans største oppgaver i det kirkelig sett ytterst delikate landet hørte forberedelsen og gjennomføringen av pavebesøket i 2001. I den senere tid har han havnet midt opp i både indre katolsk strid og motsetninger mellom gresk-katolske og ortodokse om en eventuell opprettelse av et unert gresk-katolsk patriarkat i Ukraina med sete i Kyjiv.

Sekretariatet for Bispesynoden er ikke en den av den romerske kurien, men vervet som generalsekretær er likevel en nøkkelstilling. I sitt nye embete s vil Eterovic trekke fordel av sine språkkunnskaper. Ved siden av engelsk, fransk, spansk, italiensk og tysk behersker han også flere slaviske språk, blant dem ved siden av sitt kroatiske morsmål også russisk, polsk og ukrainsk. Hans nye stilling forutsetter kommunikasjon med biskoper over hele verden.

Begge utnevnelsene kom overraskende. Riktignok hadde begge forgjengerne nådd pensjonsalderen på 75 år, men ledere for kurieorganer arbeider gjerne flere år ut over denne grensen. Det var ikke mange Vatikan-observatører som hadde regnet med verken tidspunktet eller de nye navnene.

Kathpress 11. og 12. februar, Zenit og CNA 11. februar 2004 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
12. februar 2004

av Webmaster publisert 17.02.2004, sist endret 26.04.2019 - 20:40