Kompendiet i Kirkens sosiallære, "et manifest for en ny humanisme"

 Les også:

Vatikanet, 5. februar 2005 (VIS) - Kardinal Renato Martino, president for Det pavelige råd for Rettferdighet og Fred, talte torsdag morgen i Bologna i Italia på Veritatis Splendor-instituttet, hvor han presenterte kompendiet i Kirkens sosiallære, som rådet utga i oktober.

Et kommuniké fra rådet, som oppsummerte kardinalens tale, pekte på at han kalte kompendiet "et manifest for en ny humanisme, i den betydning at man kan finne i det inspirasjon og ideelle og historiske programmer for et nytt samfunn." Ifølge kardinal Martino, sier kommunikéet, "oppnås en helhetlig og solidarisk humanisme bare gjennom prosjekter som planlegges og iverksettes gjennom sosiokulturell kraft og felles politikk."

Rådets president understreket "behovet for samhandling for å vise virkekraften i prosjekter inspirert av ... sannhetsinnholdet i Kirkens sosiallære." Han bemerker at "dersom en gang den utbredte kristenhet" var kilden til et "felles perspektiv på kultur, såvel som tro ... trenger dette i dag å bygges med større innsats." Han avslutter med å si at "det å sette felles prosjekter ut i livet ville legge til rette for et sosialt og politisk engasjement hos katolikker, ikke bare på tros- og verdiplanet, men også sosiokulturelt og politisk.

VIS - Vatican Information Service (8. februar 2005)

av Webmaster publisert 08.02.2005, sist endret 08.02.2005 - 15:04