Instruksjon om behandling av ekteskapssaker offentliggjort i dag

Vatikanet, 8. februar 2005 - Vatikanet offentliggjorde tirsdag 8. februar instruksjonen Dignitas Connubii (Ekteskapets verdighet) som oppdaterer en 70 år gammel håndbok som rettleder katolske tribunaler på bispedømmeplan i deres arbeid med såkalte nullitetssaker. Dignitas Connubii erstatter ikke den kirkelovs bestemmelser fra 1983 om slike saker, som dreier seg om å undersøke om en ekteskapelig forbindelse var et gyldig ekteskap i henhold til katolsk teologi. Derimot organiserer den bestemmelsene i håndboks form slik at fremdriften i nettopp nullitetssaker blir mer logisk og følgeriktig fremstilt.

Utgiver av håndboken er det pavelige råd for tolkning av lovtekster. Boken er på 111 sider og er organisert i 308 artikler.

Vår grunnleggende motivasjon var at det manglet en "Vademecum", en håndbok som fremstiller samlet alle de anvisninger og lover som angår kirkelige domstoler som befatter seg med ekteskapssaker, sa kardinal Julian Herranz, lovtolkningsrådets leder, under presentasjonen av boken i Vatikanets pressesal. Her har man også inkorporert alle de elementer som er kommet i løpet av de 20 årene som er gått etter at den nye kirkeloven kom, rettslige kjennelser, normer, alle autentiske lovfortolkningsavgjørelser, svar på aktuelle problemstillinger fra Kirkens høyesterett av Den apostoliske Signatur, og viktige kjennelser gitt av Den Romerske Rota.

Kardinal Herranz understreket at det er galt å tale om at ekteskap blir "annullert", ettersom det ordet synes å innebære at ekteskapet har eksistert og så bringes til opphør. Det dreier seg i slike saker om en rettslig undersøkelse av om et ekteskap noensinne har eksistert i egentlig forstand.

Prosessen er altså vesensforskjellig fra de borgerlige skilsmisseprosedyrer og av og til rettsprosesser, for der dreier det seg nettopp om å bringe ekteskap til opphør.

Mer enn 50.000 kirkelige nullitetserklæringer finner sted hvert år, to tredjedeler i USA.

Vatikanradioen/KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (8. februar 2005)

av Webmaster publisert 08.02.2005, sist endret 08.02.2005 - 17:23