Biskop Arborelius kritisk til Åke Greens opptreden

I en pressemelding fra Stockholm katolske stift kommenterer biskop Anders Arborelius O.C.D. frifinnelsesdommen i rettssaken mot pinsepastoren Åke Green, som sto tiltalt for hets mot homofile fra prekestolen. Vi gjengir her pressemeldingen:

2005-02-11 PRESSMEDDELANDE Stockholms katolska stift 050211

Uttalande från Stockholms katolske biskop med anledning av den friande/fällande domen mot Åke Green

"Åke Green-rättegången: en katolsk kommentar

Från katolsk sida brukar vi inte kommentera en rättssak förrän dom har fallit. Inte heller brukar vi kommentera predikningar i andra kyrkor och samfund. Nu har dom fallit och Åke Greens predikan har redan blivit den mest kommenterade predikan på år och dar. Därför är det ändå på sin plats att säga något. För det första är det knappast en predikan i vår mening: den är nämligen inte främst avsedd för församlingens uppbyggelse och omvändelse utan för att uppmärksammas av media och för att se hur långt man kan gå. Ändamålet får inte helga medlen! För det andra är tonen kränkande och nedsättande, och det skall ingen behöva utsättas för i Guds hus eller någon annanstans. Samtidigt är det ett uttryckssätt som vi katoliker alltför väl känner igen från en viss sorts protestantisk agitation, som inte så sällan har drabbat oss. Varje predikan måste utandas något av Jesu ömhet och omsorg om själarna, annars har den inte minsta chans att bära frukt.

Vi katoliker tror - liksom judar, kristna och muslimer alltid har gjort - att det sexuella samlivet bara hör hemma inom äktenskapet mellan man och kvinna. Det gör Åke Green men genom vissa ord och uttryck skulle hans predikan kunna bidra till att göra denna vår tro förhatlig. Det är djupt olyckligt. Det kan knappast locka de homosexuella att välja ett liv i avhållsamhet enligt evangeliet. I vår katekes betonas uttryckligen att man måste visa respekt och finkänslighet mot de homosexuella och undvika diskriminering. De "är kallade att förverkliga Guds vilja i sitt liv, och om de är kristna är de kallade att med Herrens offer på korset förena de svårigheter de kan råka ut för på grund av sin läggning" (nr 2358). Men jag tror inte att det direkt var de svårigheter, som en sådan predikan kan vålla dem, som katekesen tänkte på...

Att någon döms till fängelsestraff för en predikan är djupt oroande. En varningslampa börjar genast blinka. Man tänker ovillkorligen på Hitler och Stalin. Predikningar med kränkande omdömen har vi katoliker fått lära oss leva med. Kanske andra också skulle kunna stå ut med det? Fängelserna bör tjäna andra syften.

+Anders Arborelius ocd"

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (14. februar 2005)

av Webmaster publisert 14.02.2005, sist endret 14.02.2005 - 16:11